Program Nauczania

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Pracujemy na autorskim Programie Wychowania Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, który zawiera dwa dodatkowe obszary: religijny i moralny. W pracy z dziećmi wspomagamy się dodatkowymi programami zatwierdzonymi przez MEN.

ZAPEWNIAMY: Profesjonalna kadra, opieka nad dziećmi w godz. 6.30 – 17.00, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek), które przygotowywane są w przedszkolnej kuchni z uwzględnieniem diety bezmlecznej i bezglutenowej, codzienne przebywanie na świeżym powietrzu (zabawy na placu zabaw lub spacer), teatrzyki, uroczystości przedszkolne – Dzień Anioła Stróża, Dzień Misyjny, spotkanie ze Św. Mikołajem, wigilie i Jasełka w grupach, Odpust patronki przedszkola bł. Bolesławy Lament, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Misterium o Zmartwychwstaniu, Apele Patriotyczne, Piknik Rodzinny, Comiesięczne Msze Święte, wycieczki edukacyjne w ramach zajęć dydaktycznych, samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności przez dzieci – zajęcia badawcze, zajęcia kulinarne (również kuchnia regionalna), zajęcia plastyczne z wykorzystaniem rożnych technik i materiałów, spotkania z ciekawymi ludźmi np.: policja, strażak, pszczelarz, szewc, straż graniczna itp. udział przedszkolaków w spotkaniach z ciekawymi ludźmi – wojsko, policja, straż graniczna, ratownicy medyczni i.t.p. organizację konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w Przedszkolu, udział dzieci w konkursach na terenie miasta, udział przedszkola w różnych akcjach charytatywnych, udział rodziców w Amatorskim Teatrze Rodziców.

dziecko-1a

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI:

 • katecheza,
 • j. angielski  Cool-Fun English | Facebook,
 • rytmika  Ence-pence | Facebook
 • zajęcia taneczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • konsultacje z psychologiem
 • zajęcia terapeutyczne: terapia ręki, TUS

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA UZDOLNIONYCH DZIECI:

 • ognisko muzyczne
 • koło kulinarne
 • koło językowe
 • koło plastyczno-techniczne
dziecko-2

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: