Wycieczka do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego

Wycieczka do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy???????
Cele edukacyjne:
– rozwijania zainteresowań przyrodniczych,
– zdobywanie wiadomości przyrodniczych dotyczących życia zwierząt leśnych, ptaków i ssaków.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed