Pani Wioleta Charkiewicz

Pani Wioleta Charkiewicz

B.A. – Kursy i osiągnięcia
Uczelnia Sówki
Od kiedy jest nauczycielem

O sobie w paru zdaniach

osoba