Rekrutacja

Adaptacja Dziecka do przedszkola

KRYTERIA KWALIFIKACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII

1. Przy kwalifikacji dzieci do przedszkola uwzględnione będą w pierwszej kolejności następujące kryteria:
a) rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
b) rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służb mundurowych, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
c) rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem handlu, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
d) rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
e) rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka, lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Miasta Białegostoku `
2. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci, niż liczba miejsc – będą zastosowane dodatkowe kryteria, przy zachowaniu zasady, że rodzic/ce pracuje/ją w następującej kolejności, przy założeniu, że a) jest najistotniejszym kryterium:
a) dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność; b) dziecko osoby samotnie wychowującej;
c) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).
3. Jeśli zastosowanie kryteriów wymienionych w punkcie 1. i 2. nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (począwszy od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).
4. W przypadku większej liczby chętnych, niż możliwości organizacyjne przedszkola bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji zwłaszcza tych którzy bardzo liczyli że dziecko wróci do placówki. Niestety takie mamy możliwości na dzień dzisiejszy.

Ankieta deklaracja rekrutacja na czas epidemii
Oświadczenia dla rodziców
Karta Zgłoszenia Dziecka
Załącznik Karty Zgłoszenia Dziecka
Rezygnacja Dziecka z Przedszkola