Historia Przedszkola

Historia Przedszkola

Patronem przedszkola jest bł. Bolesława Lament – założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Czerpiąc z Jej duchowości w życiu i pracy, odwołujemy się również do spuścizny pedagogicznej bł. Bolesławy, która, w apostolstwie sióstr, akcentuje dziecko i rodzinę oraz jej duchowy, moralny i intelektualny rozwój.

Przedszkole mieści się na osiedlu Nowe Miasto. Pierwsze ślady pracy przedszkola datowane są jeszcze przed II Wojną Światową. Trzy placówki przedszkolne wychowały dzisiejszych seniorów pokoleń. Jednak czasy komunizmu spowodowały długą, bo trwająca od 1961 roku, przerwę w prowadzeniu działalności oświatowej przez zakony. Po trzydziestu latach pojawiły się szanse na wznowienie tejże pracy, zaś po trzech następnych, czyli od 1 września 1994 r. przedszkole przy domu zakonnym na ulicy Zielnej wypełnił tupot prawie 100 małych nóżek i śmiech mocno rozradowanych twarzy.

Dziś do przedszkola uczęszcza przeszło 100 dzieci, które bawią się i zdobywają swoje pierwsze doświadczenia edukacyjne w 6 grupach.

  • 2,5 – latki
  • 3 – latki
  • 4 – latki
  • 5 – latki
  • 5/6 – latki
  • 6 – latki

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom w duchu wartości i wiary zasad katolickiej. Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości do Boga i Ojczyzny. Program ten realizujemy podczas codziennych aktywności w przedszkolu, a szczególną okazją są wszelkie święta i uroczystości zarówno religijne, jak i państwowe. (Prace dzieci)

Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, współpracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach i spotkaniach z interesujacymi ludźmi, pracując na “Programie Wychowania Przedszkolnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny” autorstwa s. Eligii Barbary Chomickiej i s. Henryki Mirosławy Stachlewicz. W poszczególnych grupach korzystamy również z wydawnictw Nowa Era, WSiP, Didasko. Oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej dzieci korzystają z zajęć dodatkowych: rytmiki, tańca, j. angielskiego, gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy i zajęć logopedycznych. Dla starszych dzieci – grupy 5 i 6-latków odbywają się zajęcia z szachów. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa a zarazem sprawiamy, że czuja się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Nie tylko swoją troską otaczamy dzieci, ale i rodziców proponując im udział:

  •  w uroczystościach przedszkolnych,
  • w spotkaniach edukacyjno – warsztatowych,
  • zajęciach otwartych,
  • przez kontakty indywidualne z nauczycielem.

Przedszkole w łączności z Rodzicami uczestniczy w dziele “Adopcji na odległość” dziecka afrykańskiego, która polega na opłaceniu nauki na okres jednego roku. Również co roku organizowane są kiermasze i akcje na rzecz dzieł misyjnych naszych sióstr.

Wszystkie kroki działań pedagogicznych opieramy na Bogu i Jego Ojcowskiej miłości. Zwracamy uwagę na wychowanie w duchu szacunku i tolerancji, dlatego przyjmujemy do przedszkola dzieci innych wyznań i narodowości.

Jak to się zaczęło ?

Nasze Przedszkole, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zaczęło budowę, a jednocześnie w budynku Kapelanówki w 1993 r. dostosowano istniejące pomieszczenia na dwie sale przedszkolne.
Liczba zgłoszonych dzieci pozytywnie zaskoczyła Zarząd Zgromadzenia i zdecydowano się na otworzenie 3 oddziałów o łącznej liczbie 65 dzieci. Szczególnie opieką otoczone zostały dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Powstawał budynek przedszkolny, którego prace wykończeniowe zostały powierzone Góralom z samych Tatr. Zawsze zaczynamy swoją pracę z Panem Bogiem więc pierwszą, jakże ważną uroczystość w przedszkolu było poświecenie, którego dokonał  JE ks. bp. Stanisław Szymecki i odbyło się ona 27. 11. 1994 r. Już teraz z Panem Bogiem, pod opieką Anioła Stróża śmiało mogliśmy zdobywać świat. “Cała naprzód”, zdało się krzyczeć nasze serce, “cała naprzód” po wiedzę, po przygody, po poznawanie otaczającej nas rzeczywistości.

I tak, przez lata, toczyło się nasze przedszkolne życie, aż przyszedł czas na modernizację budynku. Legł w gruzach dotychczasowy łącznik między domem Sióstr, a Przedszkolem, “zniknął” taras przy  sali grupy 4-latków, a zaczęło się to wszystko latem 2013 r. Teraz, w nowych standardach, z przestronnym łącznikiem i miejscem do zabaw ruchowych przy sprzyjającej pogodzie, z chlubą wstępujemy do naszego przedszkola.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed