Rekrutacja

Rekrutacja

INFORMACJE DLA NOWYCH RODZICÓW!

O ORGANIZACJI ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na rok 2023/2024

Na ten najbliższy rok podaję procedurę kwalifikacyjną:

 1. a) złożenie odpowiednich dokumentów ( prośba o przyjęcie napisana własnymi słowami z motywacją, karta zgłoszenia dziecka), do pobrania na stronie przedszkola http://przedszkole-zielna.bialystok.pl, lub w sekretariacie.
 2. b) rozmowa z rodzicami,
 3. c) uiszczenie wpisowego w wysokości 500 zł (po zakwalifikowaniu się dziecka)

Należy:

 • Pobrać kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w Sekretariacie – od 800-1600  lub ze strony przedszkola w zakładce rekrutacja i dokładnie ją wypełnić.
 • Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka do przedszkola należy złożyć   w przedszkolu do końca marca 2023
 • (zasada im szybciej tym lepiej)

Wtedy należy zarezerwować czas na rozmowę z dyrektorem  1400 – 1700 lub w innej dogodnej godzinie

 • UWAGA! KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE WAŻNE SĄ PODPISY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, CHYBA ŻE RODZIC SAM WYCHOWUJE DZIECKO

 

Wpisowe wynosi 500 zł od dziecka i wpłacamy na konto przedszkola lub w sekretariacie, do końca kwietnia po ogłoszeniu list.

 • Listy dzieci przyjętych zostaną podane do informacji rodziców zainteresowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole-zielna.bialystok.pl w dn. 3 kwietnia 2023 r. ( tj. poniedziałek)

Dzieci nieprzyjęte zostają zapisane na listę rezerwową.

Zainteresowani Rodzice mogą kontaktować się z sekretariatem przedszkola pod numerem telefonu

85 745-28-33

 • Tablica ogłoszeń w przedszkolu i strona internetowa przedszkola zawierają ważne informacje dotyczące pracy placówki.

WAŻNE USTALENIA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH:

 • 19 kwietnia ( tj. środa) godz. 1630 w sali pod kaplicą – ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA NOWY ROK SZKOLNY.

Ważne OMÓWIENIE ORGANIZACJI PRACY w rytmie przedszkola (Regulamin, Statut, opłaty, inne sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola).

 • Dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola przewiduje się tygodniowe spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami tzw. DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

od  26 – 30. 06. 2023 r. ( tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek)  w godz. 1500-1630.

Termin może ulec zmianie!

WAŻNE!!!

·        Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z informacjami zawartymi  w Regulaminie i Statucie Przedszkola dokumenty dostępne są do wglądu  w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej.  SZCZEGÓŁY REKRUTACJI W REGULAMINIE REKRUTACJI

·        Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

·        Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej /wpisowego/  oraz rozmowa z dyrektorem. Opłata rekrutacyjna ma charakter bezzwrotny (opłatę wnoszą tylko nowoprzyjęci).

Na nowy rok do przedszkola można zapisać dzieci mające  dwa i pół roku  (w miarę wolnych miejsc w grupie najmłodszej),  które są samodzielne  tj. bez pampersów, już wcześniej zostawały pod opieką innych osób w domu,lub u babci, zgłaszają potrzeby własne typu: pić, siku, boli.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed