Wycieczka do DPS sióstr Franciszkanek

Drodzy Rodzice
Wczoraj odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku. Przekazaliśmy nazbieranie środki higieniczne i słodycze. Serdecznie dziękujemy za otwarte serca i kieszenie, za udział w akcji. Niech Pan Bóg błogosławi.
Dom pomocy społecznej mieści się na ulicy Proletariackiej 8.
Jest on jedną z form pomocy świadczonej przez Zgromadzenie chorym i cierpiącym na tym terenie. Istnieje od 1993 roku. Do 1 kwietnia 2018 roku Dom funkcjonował pod nazwą Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.
Dom Pomocy Społecznej, obejmuje całodobową, stacjonarną opieką ogółem 25 osób w podeszłym wieku. Osoby te są umieszczane na podstawie własnej woli oraz decyzji orzekającej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dla zapewnienia prawidłowego poziomu świadczonych na rzecz mieszkańców domu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed